Finančný COVID sprievodca

Finančný COVID sprievodca

Dnes je to už 3 týždne čo Slovensko pomaly začalo rušiť vyučovanie v školách, obmedzovať reštauračné prevádzky, zatvárať obchody a všetko, kde by sa mohlo koncentrovať veľa ľudí na jednom mieste. Stíchli krčmy, športoviská aj kultúrne stánky. Zdá sa nám že jediné čo ostalo ako tak fungovať sú potraviny, poisťovne a banky. Tie síce ostali otvorené, ale opäť nesklamali v rýchlosti obmedzení, ktoré zaviedli. No neboli to zmeny, ktoré by potešili klientov. Jediná pozitívna zmena bolo asi vyhlásenie VÚB o možnosti odkladu splátok na 3 až 6 mesiacov, ale..... za predpokladu zápisu do bankového registru o poznámku že ide reštrukturalizáciu úveru. Čo automaticky na klienta vrhá veľmi zlé svetlo do budúcna a na čerpanie ďalších úverov, povolených prečerpaní a kreditných kariet. Ďalšie banky nenechali na seba dlho čakať a pristúpili k pomerne drastickým opatreniam. Vylúčili poskytovanie všetkých úverov veľkej skupine obyvateľstva. Vlastne všetkým, ktorí sú touto koronakrízou najviac postihnutí. Dnes už skoro nenájdete banku, ktorá by poskytla akýkoľvek úver klientovi, ktorý je podnikateľ v oblasti cestovného ruchu, verejného stravovania, služieb a úplne zatvorené dvere ostávajú klientom SZČO. Tých zmien je ale toľko, že bežný človek sa v tom už prestal orientovať a navyše sa zavádzajú veľmi rýchlo bez varovania. Preto sme sa vám rozhodli v našom blogu postupne začať radiť ako sa správať v tejto zložitej dobe. Naši úveroví špecialisti budú za vás denne sledovať  všetky zmeny a postupne vás budeme viesť touto dnešnou neprehľadnou situáciou nakoľko stretnutia face to face sú dnes veľmi obmedzené.

Prečítané 1598x čítania