Odklad splátok COVID -19

Odklad splátok COVID -19

Dňa 9.4.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 75/2020 Z.z. k odkladu splátok. Každý klient banky, ktorí má problém so splácaním úverov môže o odklad splátok požiadať po novom.  Odporúčame podanie žiadosti cez online formulár na webe banky, e-mailom alebo poštou.

 

 • O odklad splátok môže požiadať ktorýkoľvek dlžník – hlavný dlžník alebo aj ktorýkoľvek zo spoludlžníkov.
 • S podaním žiadosti nie sú spojené žiadne administratívne poplatky.
 • Klienti majú možnosť odloženia splátok hypotéky, spotrebných úverov a splátkového predaja až o 9 mesiacov.
 • V prípade lízingového predaja môže klient požiadať o odklad splátok lízingu o 3 mesiace s možnosťou požiadať o predĺženie o ďalšie 3 mesiace, čiže až na 6 mesiacov.
 • Počas odkladu splátok klient nebude platiť mesačnú anuitnú splátku (istinu ani úroky).
 • Ak klient neuhradil splátku, ktorej splatnosť bola nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, banka odloží aj splatnosť tejto splátky.
 • Žiadosť o odklad je možné podať len raz. Preto je najúčelnejšie žiadať o odklad vtedy, keď sa finančná situácia klienta výrazne zhoršila a nemá už žiadne rezervy a možnosti ako riadne splácať svoje pohľadávky.
 • S odkladom splátok sa spája aj zápis klienta do úverového registra, ktorý tam zostáva po dobu 5 rokov. Odklad v tomto prípade však bude mať špeciálne označenie, že ide o odklad z dôvodu negatívnych dopadov pandémie.
 • Ak  má klient úver poistený, bude potrebné platiť náhradu nákladov za poistenie schopnosti splácať úver. Poistenie úveru pri odklade splátok nezaniká.  Aj počas obdobia odkladu splátok je nutné platiť poistné.
 • Žiadosť môžu klienti podať online, bez návštevy pobočky na stránkach jednotlivých bánk.
 • Ak sa situácia klienta zlepší, môže začať splácať úver aj počas odkladu splátok.


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Prečítané 2544x čítania