Čo je hypotéka, hypotekárny alebo spotrebiteľský úver?

Čo je hypotéka, hypotekárny alebo spotrebiteľský úver?

Pod "hypotékou" rozumieme buď hypotekárny úver alebo spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou.

Hypotekárny úver

  • Je dlhodobý úver so splatnosťou 4 až 30 rokov, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má tento úver nízke úročenie.
  • Hypotekárny úver upravuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách.

Spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou

  • Je dlhodobý úver zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorého splatnosť môže byť iná ako pri hypotekárnom úvere. Vďaka záložnému právu má tento úver nízke úročenie.
  • Banky poskytujúce spotrebiteľské úvery zabezpečené nehnuteľnosťou nemusia mať špeciálnu licenciu udelenú Národnou bankou Slovenska. Klient si však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátny príspevok, ak ho štát poskytuje (u nás je výška štátneho príspevku 0 %).
  • Spotrebiteľský úver upravuje zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.
Prečítané 8921x 5 minút čítania