Daňový bonus a jeho uplatnenie v roku 2018

Daňový bonus a jeho uplatnenie v roku 2018

Čo je daňový bonus a na čo sa vzťahuje?

Daňový bonus sa vzťahuje na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na základe jednej zmluvy o úvere, najviac zo sumy 50 000 EUR na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie. Daňovým bonusom je suma vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 EUR za rok.

Uplatnenie daňového bonusu

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru, poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.
Dlžník, ktorý poberá štátny príspevok pre mladých, alebo štátny príspevok fixný (zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorené do 30.6.2003) a uzavrel zmluvu o úvere na bývanie po 1.1.2018 a súčasne spĺňa podmienky nároku na daňový bonus si môže na takúto zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú po 1.1.2018 uplatniť daňový bonus až po zániku nároku na štátny príspevok.

Prečítané 1731x 6 minút čítania