Nový posudzovaný parameter - DTI

Nový posudzovaný parameter - DTI

Čo znamená skratka DTI?


DTI ( Debt to Income ) je ďalšou z bŕzd, ktorou chce regulátor obmedziť resp. spomaliť tempo zadlžovania obyvateľstva. Ide o číslo, ktoré vyjadruje pomer dlhu ku ročným príjmom. Banky budú zrejme donútené preverovať aj toto číslo a jeho výsledok zahrnúť do celkového hodnotenia klienta, ktorý bude žiadať o úver. Ako sa to prejaví na výške hypotekárneho úveru? Ako príklad použime klienta s príjmom 1.000,- eur, sadzba 1,29%. Dnes ešte vzhľadom na maximálnu možnú výšku LTV ( pomer výšky úveru ku hodnote zakladanej nehnuteľnosti ) je možné dostať cca 150.000,- eur ( LTV 100% ), resp. 135.000,- eur (LTV 90% ). Po zohľadnení koeficientu vychádzajúceho z DTI len cca 96.000,- eur, s výrazne obmedzenou možnosťou dofinancovania.

Prečítané 1896x 5 minút čítania