Viete, čo je DTI? Nové podmienky sprísnia dostupnosť hypotéky

Viete, čo je DTI? Nové podmienky sprísnia dostupnosť hypotéky

Dostupnosť hypotekárnych úverov a ich nízke úroky nemajú vplyv len na rast cien nehnuteľností, ale aj na zadlženosť obyvateľov Slovenska, ktorého priamym následkom je sprísnenie podmienok získania hypotekárneho úveru. Dôležitým údajom, ktorý bude mať výrazný vplyv na to, či po 1. 7. 2018 dostanete hypotéku je pojem DTI (Debt to income), teda pomer dlhu k ročným príjmom.

Vziať si hypotéku na byt, jeho vybavenie na splátky, neskôr auto na lízing nie je nič výnimočné. Keďže sú rôzne formy života na dlh čoraz jednoduchšie a výhodnejšie, zvyšuje sa aj naša zadlženosť, a to môže byť problém. Rast zadlženosti slovenských domácností bol v posledných rokoch najvyšší v celej EÚ. Ešte v roku 2009 bola miera zadlženosti Slovákov druhá najnižšia v strednej a východnej Európe, teraz je najvyššia v regióne. Podiel úverov domácností na HDP na Slovensku predbehol Česko aj výrazne zadlžené Poľsko.

Práve kvôli vysokej zadlženosti Slovákov, veľkej rýchlosti rastu dlhu a hroziacej neschopnosti úvery v budúcnosti splácať, prišla Národná banka Slovenska (NBS) so sprísnením podmienok na získanie hypotéky. Banky budú musieť zohľadňovať výšku DTI, teda maximálnu výšku všetkých úverov, ktoré žiadateľ o hypotéku môže mať.

Vaše dlhy ovplyvnia výšku hypotéky

Skratka DTI označuje anglický výraz Debt to income, ten predstavuje pomer dlhu k ročným príjmom. Zahŕňa dlh z hypotéky, ale aj všetky ďalšie dlhy vrátane spotrebných, stavebných, kontokorentov či kreditných kariet. Neberie sa ohľad na to, či ich skutočne čerpáte alebo nie. Ak teda máte k dispozícii kreditnú kartu, lebo vám ju banka poskytla za výhodných podmienok, no nevyužívate ju, buďte pripravení na to, že aj jej limit sa vám zaráta do celkového DTI. Všetky existujúce záväzky klienta musia banky zahrnúť do dlhu, čo zníži disponibilnú časť príjmov použiteľných na splátku hypotekárneho úveru.

DTI sa bude pri žiadaní o hypotéku zohľadňovať od júla 2018. Ide o parameter, ktorý určí maximálne úverové zaťaženie žiadateľa o úver. Miera DTI sa vypočítava z čistého ročného príjmu a koeficientu vypočítaného NBS. Koeficient sa stanovuje na príslušný rok. V aktuálnom prípade je koeficient 8. DTI sa teda dotkne všetkých úverov, ktoré presahujú osemnásobok čistého ročného príjmu. 

Ako sa vypočítava DTI?

Ak máte čistý príjem 800 eur mesačne, váš ročný čistý príjem je 9 600 eur, ak ho vynásobíme koeficientom 8, dostaneme sa k číslu 76 800 eur, čo je najvyššia možná výška hypotéky, ktorú môžete získať. Ak však v čase žiadania o hypotéku splácate ešte napríklad spotrebný úver vo výške 5 000 eur, táto suma sa z výšky hypotéky odpočíta, preto si budete môcť vziať hypotekárny úver len vo výške 71 800 eur. 

Zohľadňovať sa budú aj kreditné karty a povolené prečerpania na účte, v ich prípade sa z výslednej maximálnej výšky hypotéky odčítava 20% z ich úverového rámca. Ak máte teda kreditnú kartu s kreditom 2 000 eur, zo 71 800 eur sa ešte odčíta 400 eur a vaša výsledná maximálna výška hypotéky bude 71 400 eur. Podmienky hypotéky si presnejšie vypočítate cez našu hypotekárnu kalkulačku.

Dotknú sa nové podmienky hypotéky každého?

Sprísnenie podmienok na získanie hypotéky a zohľadnenie DTI bude platné od 1. 7. 2018, ak vám banka schváli hypotéku ešte pred týmto termínom, zmena sa vás nedotkne. 

Pokiaľ už intenzívne riešite kúpu nového bývania a viete, že by vám existujúce úvery či lízingy mohli vybavenie hypotéky skomplikovať, najlepšie bude, ak všetko stihnete ešte pred 1. júlom. Prípadne si naštudujete podmienky predčasného splatenia úveru a odbremeníte sa od dlhu.

Pokiaľ už v súčasnosti hypotéku aj spotrebný úver čerpáte, zmeny sa vás nijako nedotknú. Jedine v prípade, že by ste si chceli svoje úvery refinancovať. Ak po období fixácie svoju hypotéku prenesiete do inej banky, myslite na to, že pre vás v súvislosti s DTI budú platiť rovnaké podmienky, ako pre nových žiadateľov o hypotekárny úver.

Nový limit bude mať dopad najmä na úvery, ktoré sú neprimerane vysoké vo vzťahu k príjmom domácnosti, najmä úverov na bývanie, ktoré sú v porovnaní s príjmom žiadateľov o úver neprimerane vysoké. Ak už máte hypotéku, no budete si chcieť vziať spotrebný úver, zmena sa vás tiež dotkne. Nové zmeny nepocítia klienti, ktorí zatiaľ nemajú žiaden úver a spotrebný úver si vezmú po 1. 7. 2018.

Podľa Národnej banky Slovenska sa pripravované zmeny prakticky nedotknú domácností s nižšími príjmami. Na tieto domácnosti sa vzťahovala požiadavka na finančnú rezervu z príjmu, ktorá bola prijatá v minulosti, dodatočne prijaté opatrenia ich už neovplyvnia.

Prečítané 8426x 8 minút čítania