Vypočítajte si parametre vašej novej hypotéky cez našu Kalkulačku

Naša kalkulačka vám ukáže orientačnú výšku hypotéky, ktorú môžete na základe zadaných parametrov získať v jednotlivých bankách. Záväzné ponuky sa môžu líšiť v závislosti od ďalších faktorov, najmä schopnosti preukázať dostatočný príjem vrátane rezervy pri splácaní hypotéky.

Banky vám môžu požičať maximálne

Ak chcete vedieť, ako je možné tento limit navýšiť, kontaktujte nás.

Výnimky:

DTI - Od 1. júla 2018 budú môcť banky nad túto hodnotu poskytnúť maximálne 20 % nových úverov, od októbra 2018 do konca tohto roka bude môcť byť takýchto úverov 15 %.
Od januára 2019 do konca marca bude môcť byť úverov nad túto hodnotu maximálne 10 %. "Od 1. júla 2019 budú môcť banky voľne poskytovať 5 % úverov nad touto hranicou a ďalších 5 % bude výnimka pre mladých ľudí.

LTV - Od 1.7.2018 sa úvery s LTV nad 90% hodnoty nehnuteľnosti poskytovať vôbec nebudú. Postupné znižovanie počtu úverov s LTV od 80% do 90% na konečnú úroveň 20% zo všetkých poskytnutých. Po 1.7.2018 to bude 35%, od 1.10. 2018 tento pomer klesne na 30%, od 1.1.2019 na 25% a konečných 20% bude platiť od 1.4.2019.

Máte záujem o viac informácií o možnosti dostať výnimku z DTI, alebo LTV? Kontaktujte nás.

Táto kalkulačka slúži na zistenie maximálneho úverového rámca pri uvedených príjmoch a výdavkoch. Pomôže vám orientačne zistiť, akú najvyššiu hypotéku môžete získať. Presnú maximálnu výšku hypotéky vám oznámi banka na základe vašej bonity, prípadne ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú konečnú výšku úveru.

%

Maximálna výška úveru, ktorú môžete získať na Slovensku, je

Táto kalkulačka slúži na zistenie toho, akú výšku splátky hypotéky a aké ďalšie náklady môžete očakávať od jednotlivých bánk. Výpočet je orientačný – presnú sumu určujú banky podľa bonity konkrétneho záujemcu a ďalších parametrov.

Ponuky jednotlivých bánk:

SK_CSOB

splátka:  
úrok: 1 000,00 %
náklady na spracovanie:  

SK_MB

splátka:  
úrok: 1 000,00 %
náklady na spracovanie:  

SK_OB

splátka:  
úrok: 1 000,00 %
náklady na spracovanie:  

SK_OTP

splátka:  
úrok: 1 000,00 %
náklady na spracovanie:  

SK_PABK

splátka:  
úrok: 1 000,00 %
náklady na spracovanie:  

SK_PB

splátka:  
úrok: 1 000,00 %
náklady na spracovanie:  

SK_SLSP

splátka:  
úrok: 1 000,00 %
náklady na spracovanie:  

SK_TB

splátka:  
úrok: 1 000,00 %
náklady na spracovanie:  

SK_UCB

splátka:  
úrok: 1 000,00 %
náklady na spracovanie:  

SK_VUB

splátka:  
úrok: 1 000,00 %
náklady na spracovanie:  

Všetko o hypotékach

Všetko o hypotékach

Čo je to hypotéka? Aký je rozdiel medzi hypotékou a úverom? Na čo možno použiť hypotéku? Ako sa dostanem ku hypotéke? Koľko budem za hypotéku platiť? Aké sú ďalšie náklady spojené s hypotékou? Čo všetko ma čaká pri vybavovaní hypotéky? Na tieto a mnohé ďalšie otázky prinášame odpovede v našom blogu, v e-booku a tiež v diskusnej FB skupine Všetko o hypotékach.

Zistiť viac
Príručka k úverom úplne zadarmo!

Príručka k úverom,
úplne zadarmo!

Stiahnuť e-book
Ak máte číslo s inou ako slovenskou predvoľbou, kontaktujete nás prostredníctvom kontaktného formuláru.

Zaškrtnutím políčka udeľujem spoločnosti Allrisk Slovakia, s.r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 51 252 112, tel. č. +421 948 119 990 (ďalej aj ako „spoločnosť Allrisk Slovakia, s.r.o.“) v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Týmto dobrovoľný súhlas na spracúvanie svojich vyššie uvedených osobných údajov hlavne meno, priezvisko a telefónne číslo, za účelom kontaktovania spoločnosti Allrisk Slovakia, s.r.o., t.j. poskytnutia bližších informácií, či poradenstva ohľadne produktu, o ktorý má pravdepodobne dotknutá osoba záujem na dobu 2 rokov. Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti Allrisk Slovakia, s.r.o. prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu / vymazanie / obmedzenie spracúvania / právo namietať proti spracúvaniu /právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú / „právo na zabudnutie“, ak uchovávaním takýchto údajov by sa porušovalo nariadenie GDPR alebo právo Únie či právo členského štátu vzťahujúce sa na spoločnosť Allrisk Slovakia, s.r.o. a má právo na výmaz poskytnutých osobných údajov, a to písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Allrisk Slovakia, s.r.o. alebo prostredníctvom emailu adresovanému spoločnosti Allrisk Slovakia, s.r.o. info@allriskslovakia.sk alebo formou telefonátu na tel č. +421 948 119 990. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, tzn. slovenskému Úradu na ochranu osobných údajov SR. Spoločnosť Allrisk Slovakia, s.r.o. vyhlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané len na území Slovenskej republiky a nedôjde k žiadnemu prenosu osobných údajov do tretích krajín. Dotknutá osoba vyhlasuje, že údaje, ktoré poskytla, sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné.